Заповед № СОА20-РД09-2009/19.06.2020 г. на кмета на Столична община за определяне на противоепидемични мерки на открити обществени места, отменяща Заповед № СОА20-РД09-1815/19.05.2020 г. на кмета на СО

22.06.2020

Заповед № СОА20-РД09-2008/19.06.2020 г. на кмета на Столична община за създаване на организация при посещение на Природен парк "Витоша"

19.06.2020

Информация към 15.06.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

19.06.2020

Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община

16.06.2020

Информация към 10.06.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

16.06.2020

Правила на Столична община за получаване и управление на целеви дарения, постъпили по сметка BG54SOMB91303133008302, за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията

02.06.2020

Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

20.05.2020

Детските градини и ясли в София ще отворят врати на 26 май

19.05.2020

Заповед № СОА20-РД09-1817/19.05.2020 г. на кмета на Столична община относно противоепидемични мерки на пазарните площадки

19.05.2020

Заповед № СОА20-РД09-1815/19.05.2020 г. за определяне на противоепидемични мерки на открити обществени места, в т. ч. паркове, улици и спирки на градския транспорт

18.05.2020