Заповед № СОА21-РД09-659/11.05.2021 г. за изменение за Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община, изм. със Заповеди №№ СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г., СОА21-РД09-198/30.01.2021 г. на кмета на СО за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак

11.05.2021

Информация към 26.04.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

27.04.2021

Заповед № СОА21-РД09-591/22.04.2021 г. за преустановяване на културните и развлекателни мероприятия на територията на Столична община

22.04.2021

Информация към 19.04.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

20.04.2021

Проведе се Софийски оперативен щаб за COVID 19

19.04.2021

Столична община закупува апарати за подаване на въздух за пациенти с КОВИД

16.04.2021

Информация към 12.04.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

13.04.2021

Информация към 05.04.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

06.04.2021

Информация към 29.03.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

30.03.2021

Засилени проверки и контрол за спазване на противоепидемичните мерки

25.03.2021