РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

         

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

70/18.02.2022 г. 71/10.03.2022 г. 72/18.05.2022 г. 73/27.05.2022 г. 74/15.06.2022 г.
75/15.06.2022 г. 76/20.06.2022 г. 77/11.07.2022 г. 78/09.08.2022 г. 79/12.09.2022 г.
80/13.09.2022 г. 81/14.09.2022 г. 82/15.09.2022 г. 83/24.10.2022 г. 84/29.11.2022 г.
85/23.12.2022 г.        

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

52/26.01.2021 г. 53/10.03.2021 г. 54/12.03.2021 г. 55/28.06.2021 г. 56/05.07.2021 г.
57/05.07.2021 г. 58/09.07.2021 г. 59/09.07.2021 г. 60/09.07.2021 г. 61/16.07.2021 г.
62/19.08.2021 г. 63/27.08.2021 г. 64/12.10.2021 г. 65/21.10.2021 г. 66/21.10.2021 г.
67/21.10.2021 г. 68/21.10.2021 г. 69/17.12.2021 г.    

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

38/30.01.2020 г. 39/28.02.2020 г. 40/18.03.2020 г. 41/09.04.2020 г. 42/12.06.2020 г.
43/16.06.2020 г. 44/19.06.2020 г. 45/23.07.2020 г. 46/28.08.2020 г. 47/10.09.2020 г.
48/16.09.2020 г. 49/09.10.2020 г. 50/02.11.2020 г. 51/21.12.2020 г.  

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

27/29.01.2019 г. 28/29.01.2019 г. 29/15.05.2019 г. 30/27.05.2019 г. 31/13.06.2019 г.
32/18.07.2019 г. 33/23.08.2019 г. 34/24.09.2019 г. 35/24.10.2019 г. 36/03.12.2019 г.
37/09.12.2019 г.        

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

15/17.01.2018 г. 16/30.01.2018 г. 17/30.01.2018 г. 18/28.03.2018 г. 19/03.04.2018 г.
20/27.04.2018 г. 21/25.05.2018 г. 22/20.07.2018 г. 23/19.10.2018 г. 24/09.11.2018 г.
25/30.11.2018 г. 26/30.11.2018 г.      

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

04/30.01.2017 г. 05/10.04.2017 г. 06/25.04.2017 г. 07/26.04.2017 г. 08/24.07.2017 г.
09/11.08.2017 г. 10/12.09.2017 г. 11/12.09.2017 г. 12/13.10.2017 г. 13/13.10.2017 г.
14/02.11.2017 г.        

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - АРХИВ за 2016 г.