РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

38/30.01.2020 г. 39/28.02.2020 г. 40/18.03.2020 г.    

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

27/29.01.2019 г. 28/29.01.2019 г. 29/15.05.2019 г. 30/27.05.2019 г. 31/13.06.2019 г.
32/18.07.2019 г. 33/23.08.2019 г. 34/24.09.2019 г. 35/24.10.2019 г. 36/03.12.2019 г.
37/09.12.2019 г.        

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси (част първа)

2/05.12.2016 г. 4/30.01.2017 г. 5/10.04.2017 г. 6/25.04.2017 г. 7/26.04.2017 г.
8/24.07.2017 г. 9/11.08.2017 г. 10/12.09.2017 г. 11/12.09.2017 г. 12/13.10.2017 г.
13/13.10.2017 г. 14/02.11.2017 г. 15/17.01.2018 г. 16/30.01.2018 г. 17/30.01.2018 г.
18/28.03.2018 г. 19/03.04.2018 г. 20/27.04.2018 г. 21/25.05.2018 г. 22/20.07.2018 г.
23/19.10.2018 г. 24/09.11.2018 г. 25/30.11.2018 г. 26/30.11.2018 г.