РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

109/06.02.2024 г. 110/06.02.2024 г. 111/06.02.2024 г. 112/06.02.2024 г. 113/20.03.2024 г.
114/02.04.2024 г. 115/08.04.2024 г. 116/15.04.2024 г. 117/15.05.2024 г. 118/17.05.2024 г.

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

70/18.02.2022 г. 71/10.03.2022 г. 72/18.05.2022 г. 73/27.05.2022 г. 74/15.06.2022 г.
75/15.06.2022 г. 76/20.06.2022 г. 77/11.07.2022 г. 78/09.08.2022 г. 79/12.09.2022 г.
80/13.09.2022 г. 81/14.09.2022 г. 82/15.09.2022 г. 83/24.10.2022 г. 84/29.11.2022 г.
85/23.12.2022 г.        

 

 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

52/26.01.2021 г. 53/10.03.2021 г. 54/12.03.2021 г. 55/28.06.2021 г. 56/05.07.2021 г.
57/05.07.2021 г. 58/09.07.2021 г. 59/09.07.2021 г. 60/09.07.2021 г. 61/16.07.2021 г.
62/19.08.2021 г. 63/27.08.2021 г. 64/12.10.2021 г. 65/21.10.2021 г. 66/21.10.2021 г.
67/21.10.2021 г. 68/21.10.2021 г. 69/17.12.2021 г.