РАЙОН ВРЪБНИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

02/03.02.2020 г. 03/18.02.2020 г. 04/18.02.2020 г. 05/18.02.2020 г. 06/18.02.2020 г.
07/09.03.2020 г. 08/19.03.2020 г.