РАЙОН ВРЪБНИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

         

 

 

РАЙОН ВРЪБНИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

6/30.01.2018 г. 7/14.02.2018 г. 8/22.02.2018 г. 9/01.03.2018 г. 10/21.03.2018 г.
11/21.03.2018 г. 12/05.04.2018 г. 13/05.04.2018 г. 14/12.04.2018 г. 15/17.04.2018 г.
16/24.04.2018 г. 17/24.04.2018 г. 18/26.04.2018 г. 19/26.04.2018 г. 20/03.05.2018 г.
21/08.05.2018 г. 22/08.05.2018 г. 23/16.05.2018 г. 24/16.05.2018 г. 25/30.05.2018 г.
26/07.06.2018 г. 27/21.06.2018 г.   29/04.07.2018 г. 30/09.07.2018 г.
31/09.07.2018 г. 32/09.07.2018 г. 33/10.07.2018 г.   35/20.07.2018 г.
36/20.07.2018 г. 37/25.07.2018 г. 38/25.07.2018 г. 39/25.07.2018 г. 40/26.07.2018 г.
41/02.08.2018 г. 42/09.08.2018 г. 43/14.08.2018 г. 44/16.08.2018 г. 45/20.08.2018 г.
46/25.08.2018 г. 47/27.09.2018 г. 48/27.09.2018 г. 49/04.10.2018 г. 50/04.10.2018 г.
51/11.10.2018 г. 52/11.10.2018 г. 53/11.10.2018 г. 54/11.10.2018 г. 55/11.10.2018 г.
56/25.10.2018 г. 57/01.11.2018 г. 58/01.11.2018 г. 59/01.11.2018 г. 60/07.11.2018 г.
61/07.11.2018 г. 62/08.11.2018 г. 63/08.11.2018 г. 64/08.11.2018 г. 65/22.11.2018 г.
66/29.11.2018 г. 67/13.12.2018 г. 68/18.12.2018 г.    

 

 

РАЙОН ВРЪБНИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

04/09.01.2017 г. 3/02.02.2017 г. 4/02.02.2017 г. 5/02.02.2017 г. 6/02.02.2017 г.
6/18.04.2017 г. 7/03.05.2017 г.      


 

РАЙОН ВРЪБНИЦА - АРХИВ за 2016 г.