РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

РТР18-ГР94-1397/04.01.2019 г. РТР19-ТД26-13-[1]/16.01.2019 г. РТР18-ГР94-1397/24.01.2019 г. РТР19-ВК08-3013-[4]/31.01.2019 г. РТР18-ТД26-1347-[6]/31.01.2019 г.
РТР19-ВК08-3014-[4]/31.01.2019 г. РТР18-ТД26-161-[2]/31.01.2019 г. РТР19-ТД26-182-[2]/05.02.2019 г. РТР19-ТД26-37-[2]/11.02.2019 г. РТР19-ТД26-63-[2]/11.02.2019 г.
РТР19-ГР94-190-[3]/25.02.2019 г. РТР19-ТД26-370-[3]/22.02.2019 г. РТР18-ТД26-2957-[5]/22.02.2019 г. РТР19-ТД26-342-[2]/22.02.2019 г. РТР19-ТД26-352-[2]/22.02.2019 г.
РТР19-ТД26-503-[3]/07.03.2019 г. РТР18-ТД26-2615-[5]/13.03.2019 г. РТР18-ТД26-2763-[4]/13.03.2019 г. РТР19-ТД26-249-[6]/21.03.2019 г. РТР19-ТД26-2337-[5]/21.03.2019 г.
РТР19-ТД26-736-[2]/03.04.2019 г. РТР19-TД26-664-[2]/28.03.2019 г. РТР19-ВК08-217-[5]/28.03.2019 г. РТР19-ВК08-217-[6]/28.03.2019 г. РТР19-ВК08-185-[6]/09.04.2019 г.
РТР19-TД26-885-[2]/10.04.2019 г. РТР19-ТД26-151-[5]/12.04.2019 г. РТР19-ТД26-2815-[10]/12.04.2019 РТР19-ТД26-991-[1]/18.04.2019 г. РТР19-ТД26-905-[2]/19.04.2019 г.
РТР19-ТД26-747-[2]/17.04.2019 г. РТР19-ВК08-843/23.04.2019 г. РТР19-ТД26-1011-[2]/10.05.2019 г. РТР19-ТД26-1133/16.05.2019 г. РТР19-ВК08-248/16.05.2019 г.
РТР19-ТД26-982/21.05.2019 г. РТР19-ТД26-1199-[3]/21.05.2019 г. РТР19-ТД26-398-[6]/29.05.2019 г. РТР19-ГР94-977/28.05.2019 г. РТР19-ГР94-668-[6]/13.06.2019 г.
РТР19-ТД26-1317-[2]/13.06.2019 г. РТР19-ТД26-2680-[3]/24.06.2019 г. РТР19-ТД26-1340/25.06.2019 г. РТР19-ТД26-1619-[1]/28.06.2019 г. РТР19-ТД26-96-[8]/28.06.2019 г.
РТР19-ТД26-1619-[1]/28.06.2019 г. РТР19-ТД26-1276-[5]/28.06.2019 г. РТР19-ТД26-1583-[1]/28.06.2019 г. РТР19-ТД26-1682-[5]/24.07.2019 г. РТР19-ВК08-1485-[4]/07.08.2019 г.
PTP16-BK08-5-[3]/07.08.2019 г. РТР19-ТД26-1721-[2]/07.08.2019 г. РТР19-ТД26-1592-[3]/28.08.2019 г. РТР19-ТД26-1816-[6]/28.08.2019 г. РТР19-ТД26-1984-[2]/28.08.2019 г.
РТР19-ВК08-2449-[8]/28.08.2019 г. РТР19-ВК08-1880-[4]/28.08.2019 г. РТР19-ВК08-2449-[9]/28.08.2019 г. РТР19-ВК08-1881-[4]/28.08.2019 г. РТР19-ТД26-1730-[1]/28.08.2019 г.
РТР19-ТД26-1984-[3]/28.08.2019 г. РТР19-ТД26-1938-[4]/30.08.2019 г. РТР19-ТД26-2032-[1]/30.08.2019 г. РТР19-ГР94-2242-[7]/30.08.2019 г. РТР19-ВК08-2201-[4]/12.09.2019 г.
РТР19-ВК08-2202-[5]/12.09.2019 г. РТР19-ВК08-1227-[5]/12.09.2019 г. РТР19-ГР94-619-[15]/20.09.2019 г. РТР19-ТД26-2047-[2]/20.09.2019 г. РТР19-ТД26-988-[4]/26.09.2019 г.
РТР19-ТД26-988-[6]/26.09.2019 г. РТР19-ВК08-2454-[4]/02.10.2019 г.      

 

 

РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси (част първа)

РТР16-ТД26-3382-[2]/02.12.2016  РТР16-ТД26-2819-[2]/02.12.2016  РТР16-ТД26-3189-[3]/09.12.2016  РТР16-ТД26-3615-[1]/19.10.2016  РТР16-ТД26-76-[2]/19.01.2017 
РТР16-ТД26-3711-[2]/18.01.2017  РТР16-ТД26-3660-[4]/18.01.2017  РТР16-ТД26-3706/28.12.2016  РТР16-ТД26-119-[2]/19.01.2017 РТР16-ТД26-3491-[3]/01.02.2017 
РТР17-ТД26-3343-[5]/14.02.2017  РТР17-ТД26-165-[4]/14.02.2017  РТР17-ТД26-164-[4]/14.02.2017  РТР17-ТД26-163-[4]/14.02.2017  РТР17-ТД26-335-[1]/15.02.2016 
РТР17-ГР94-288-[1]/07.02.2017  РТР16-ТД26-528-[2]/07.04.2017  РТР16-ГР94-3268-[6]/10.05.2017  РТР17-ТД26-1159-[2]/10.05.2017  РТР17-ТД26-419-[3]/10.05.2017 
РТР17-ТД26-528-[4]/10.05.2017  РТР17-ТД26-656-[6]/12.05.2017  РТР17-ГР94-1359-[4]/30.06.2017  РТР16-ТД26-2710/14.07.2017  РТР17-ТД26-1128/14.07.2017 
РТР17-ТД26-1223/14.07.2017  РТР17-ТД26-1665-[1]/19.07.2017  РТР17-ТД26-1713/19.07.2017  РТР17-ГР94-1753-[2]/19.07.2017  РТР17-ТД26-1803-[1]/18.07.2017 
РТР17-ТД26-1748-[2]/28.07.2017  РТР17-ТД26-1852-[1]/31.07.2017  РТР17-ТД26-1980-[1]/03.08.2017  РТР17-ТД26-2018-[1]/09.08.2017  РТР17-ТД26-1959-[1]/09.08.2017 
РТР17-ГР94-2100-[1]/28.08.2017  РТР17-ТД26-2172-[1]/31.08.2017 РТР17-ТД26-2202-[1]/05.09.2017 РТР17-ТД26-2291-[1]/08.09.2017 РТР17-ТД26-2064-[1]/14.09.2017
РТР17-ТД26-2303-[2]/21.09.2017 РТР17-ТД26-2341-[2]/21.09.2017 РТР17-ТД26-2259-[3]/29.09.2017 РТР17-ГР94-2288-[1]/04.10.2017 РТР17-ВК08-1256-[7]/05.10.2017
РТР17-ДИ10-30-[1]/05.10.2017 РТР17-ТД26-1975-[5]/05.10.2017 РТР17-ТД26-2425-[2]/05.10.2017 РТР17-ГР94-1635-[8]/10.10.2017 РТР17-ГР94-1636-[8]/10.10.2017
РТР17-ТД26-2522-[1]/10.10.2017 РТР17-ТД26-1247-[6]/16.10.2017 РТР17-ТД26-1248-[5]/16.10.2017 РТР17-ТД26-1488/16.10.2017 РТР17-ТД26-2369-[2]/16.10.2017
РТР17-ТД26-2675-[1]/23.10.2017 РТР17-ТД26-616-[5]/23.10.2017 РТР17-ТД26-2644-[1]/23.10.2017 РТР17-ТД26-2671-[1]/27.10.2017 РТР17-ТД26-2781-[1]/09.11.2017
РТР17-ТД26-1629-[5]/09.11.2017 РТР17-ТД26-2811-[1]/09.11.2017 РТР17-ТД26-2859-[1]/15.11.2017 РТР17-ТД26-2888-[1]/16.11.2017 РТР17-ТД26-2909-[1]/16.11.2017
РТР17-ТД26-2978-[2]/21.11.2017 РТР17-ТД26-2957-[1]//21.11.2017 РТР17-ТД26-3001-[3]/27.11.2017 РТР17-ТД26-3082-[2]/13.12.2017 РТР17-ТД26-3119-[1]/13.12.2017
РТР17-ТД26-1819-[3]/16.01.2018 РТР17-ТД26-33142-[1]/22.01.2018 РТР17-ТД26-3442-[1]/26.01.2018 РТР17-ТД26-737-[12]/29.01.2018 РТР18-ТД26-275-[1]/01.02.2018
РТР18-ТД26-87-[3]/06.02.208 РТР18-ТД26-168-[2]/13.02.2018 РТР18-ТД26-169-[2]/13.02.2018 РТР17-ГР94-2868-[3]/14.02.2018 РТР17-ГР94-2868-[4]/14.02.2018
РТР18-ТД26-412-[2]/23.02.2018 РТР18-ТД26-444-[3]/08.03.2018 РТР18-ГР94-30-[5]/26.03.2018 РТР18-ГР94-814-[2]/26.03.2018 РТР18-ТД26-782-[2]/02.04.2018
РТР18-ТД26-808-[1]/02.04.2018 РТР18-ТД26-3044-[6]/26.03.2018 РТР18-ТД26-598-[5]/05.04.2018 РТР18-ТД26-888-[2]/16.04.2018 РТР18-МЦ29-15-[3]/28.05.2018
РТР18-ТД26-1029/28.05.2018 РТР18-ТД26-1212-[3]/28.05.2018 РТР18-ТД26-877/30.05.2018 РТР18-ГР94-1075-[2]/30.05.2018 РТР18-ТД26-1221-[2]/05.06.2018
РТР18-ГР94-1203-[1]/04.06.2018 РТР18-МЦ26-1284/08.06.2018 РТР18-МЦ29-20/08.06.2018 РТР18-ТД26-1457/13.06.2018 РТР18-ТД26-1562-[3]/25.06.2018
РТР18-ТД26-1607-[1]/09.07.2018 РТР18-ТД26-1298-[4]/10.07.2018 РТР18-ТД26-830-[8]/11.07.2018 РТР18-ТД26-1683-[2]/11.07.2018 РТР18-ГР94-915-[5]/11.07.2018
РТР18-ГР94-787/11.07.2018 РТР18-ТД26-1771-[1]/26.07.2018 РТР18-ТД26-340-[7]/06.08.2018 РТР18-ГР94-616-[9]/13.08.2018 РТР18-ТД26-1959/14.08.2018
РТР18-ТД26-1885-[2]/15.08.2018 РТР18-ТД26-2020-[1]/14.09.2018 РТР18-ТД26-2094-[1]/18.09.2018 РТР18-ТД26-2226-[3]/19.09.2018 РТР18-ТД26-2145-[4]/19.09.2018
РТР18-ТД26-1801/21.09.2018 РТР18-ТД26-2152-[2]/27.09.2018 РТР18-ТД26-2232-[2]/26.09.2018 РТР18-ВК08-2243-[4]/26.09.2018 РТР18-ТД26-2366/09.10.2018
РТР18-ТД26-2274-[1]/10.10.2018 РТР18-ТД26-2015-[6]/10.10.2018 РТР18-ТД26-2250-[2]/10.10.2018 РТР18-ТД26-2371/10.10.2018 РТР18-ТД26-2248-[2]/10.10.2018
РТР18-ТД26-1053-[4]/23.10.2018 г. РТР18-ВК08-2449-[4]/23.10.2018 г. РТР18-ТД26-2055-[6]/30.10.2018 г. РТР18-ТД26-2497-[2]/05.11.2018 г. РТР18-ВК08-2243-[8]/12.11.2018 г.
РТР18-ТД26-2648-[2]/19.11.2018 г. РТР18-ТД26-2574/19.11.2018 г. РТР18-ТД26-2391-[4]/20.11.2018 г. РТР18-ТД26-1661-[6]/21.11.2018 г. РТР18-ТД26-2265/23.11.2018 г.
РТР18-ВК08-2604/29.11.2018 г. РТР18-ТД26-2771-[2]/19.12.2018 г. РТР18-ТД26-2881-[2]/20.12.2018 г.