РАЙОН СРЕДЕЦ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

         

 

 

РАЙОН СРЕДЕЦ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

02/29.01.2020 г.        

 

 

РАЙОН СРЕДЕЦ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

3/24.04.2017 г. 4/25.07.2017 г.      

 

 

РАЙОН СРЕДЕЦ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

2/22.12.2016 г. 1/01.11.2016 г.