РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/24.01.2023 г. 2/24.01.2023 г. 3/24.01.2023 г. 04/21.03.2023 г.  

 

 

РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

01/04.01.2018 г. 02/08.01.2018 г. 03/15.01.2018 г. 04/15.01.2018 г. 05/23.02.2018 г.
06/23.02.2018 г. 07/27.02.2018 г. 08/06.03.2018 г. 09/09.03.2018 г. 10/09.03.2018 г.
11/15.03.2018 г. 12/15.03.2018 г. 13/15.03.2018 г. 14/15.03.2018 г. 15/20.03.2018 г.
16/26.03.2018 г. 17/26.03.2018 г. 18/26.03.2018 г. 19/03.04.2018 г. 20/03.04.2018 г.
21/02.05.2018 г. 22/15.05.2018 г. 23/15.05.2018 г. 24/17.05.2018 г. 25/17.05.2018 г.
26/28.05.2018 г. 27/14.06.2018 г. 28/14.06.2018 г. 29/14.06.2018 г. 30/15.06.2018 г.
31/15.06.2018 г. 32/25.06.2018 г. 33/25.06.2018 г. 34/26.06.2018 г. 35/26.06.2018 г.
36/28.06.2018 г. 37/28.06.2018 г. 38/23.07.2018 г. 39/23.07.2018 г. 40/23.07.2018 г.
41/06.08.2018 г. 42/13.08.2018 г. 43/13.08.2018 г. 44/21.08.2018 г. 45/31.08.2018 г.
46/31.08.2018 г. 47/10.09.2018 г. 48/13.09.2018 г. 49/04.10 2018 г. 50/05.10 2018 г.
51/12.10.2018 г. 52/12.10.2018 г. 53/30.10.2018 г. 54/30.10.2018 г. 55/01.11.2018 г.
56/19.11.2018 г. 57/30.11.2018 г.      

 

 

РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

01/10.01.2017 г. 02/25.01.2017 г. 03/26.01.2017 г. 04/27.01.2017 г. 05/31.01.2017 г.
06/31.01.2017 г. 07/10.02.2017 г. 08/22.02.2017 г. 09/29.03.2017 г. 10/05.04.2017 г.
11/07.04.2017 г. 12/07.04.2017 г. 13/24.04.2017 г. 14/02.05.2017 г. 15/04.05.2017 г.
16/09.05.2017 г. 17/14.06.2017 г. 18/15.06.2017 г. 19/28.06.2017 г. 20/03.07.2017 г.
21/03.07.2017 г. 22/03.07.2017 г. 23/03.07.2017 г. 24/03.07.2017 г. 25/04.07.2017 г.
26/18.07.2017 г. 27/18.07.2017 г. 28/27.07.2017 г. 29/27.07.2017 г. 30/31.07.2017 г.
31/31.07.2017 г. 32/31.07.2017 г. 33/31.07.2017 г. 34/31.07.2017 г. 35/31.07.2017 г.
36/31.07.2017 г. 37/14.08.2017 г. 38/01.09.2017 г. 39/01.09.2017 г. 40/01.09.2017 г.
41/01.09.2017 г. 42/05.09.2017 г. 43/05.09.2017 г. 44/15.09.2017 г. 45/15.09.2017 г.
46/21.09.2017 г. 47/02.10.2017 г. 48/02.10.2017 г. 49/02.10.2017 г. 50/04.10.2017 г.
51/11.10.2017 г. 53/19.10.2017 г. 54/13.11.2017 г. 55/30.11.2017 г. 56/05.12.2017 г.
57/11.12.2017 г. 58/21.12.2017 г.      

 

 

РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. 20/19.08.2016 г. 21/22.08.2016 г. 22/23.08.2016 г. 23/26.08.2016 г.
24/01.09.2016 г. 25/01.09.2016 г. 26/21.10.2016 г. 27/22.11.2016 г. 28/16.12.2016 г.
29/30.12.2016 г.