РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

01/15.01.2024 г. 02/23.01.2024 г. 03/09.02.2024 г. 04/09.02.2024 г. 05/13.02.2024 г.
06/23.02.2024 г. 07/01.03.2024 г. 08/18.03.2024 г. 09/18.03.2024 г. 10/21.03.2024 г.
11/10.04.2024 г. 12/12.04.2024 г. 13/17.04.2024 г. 14/17.04.2024 г. 15/18.04.2024 г.
16/26.04.2024 г. 17/13.05.2024 г. 18/15.05.2024 г. 19/21.05.2024 г. 20/21.05.2024 г.