РАЙОН СЕРДИКА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

РСР22-АП00-707-[1]/04.01.2023 г. РСР23-АП00-9-[1]/12.01.2023 г. РСР23-АП00-12-[2]/18.01.2023 г. РСР23-АП00-67-[1]/16.02.2023 г. РСР23-АП00-74-[2]/17.02.2023 г.
РСР23-АП00-75-[2]/17.02.2023 г. РСР23-АП00-120-[1]/06.03.2023 г. РСР23-АП00-131-[1]/15.03.2023 г. РСР23-АП00-143-[1]/20.03.2023 г. РСР23-БД00-271-[2]/20.03.2023 г.
РСР23-АП00-164-[1]/31.03.2023 г. РСР23-АП00-164-[2]/31.03.2023 г. РСР23-АП00-194-[2]/10.04.2023 г. РСР23-АП00-206-[1]/21.04.2023 г. РСР23-АП00-212-[2]/26.04.2023 г.
РСР23-ВК08-789-[1]/09.05.2023 г. РСР23-ВК08-789-[2]/09.05.2023 г. РСР23-АП00-243-[1]/10.05.2023 г. РСР23-АП00-252-[1]/11.05.2023 г. РСР23-АП00-255-[1]/12.05.2023 г.
РСР23-АП00-255-[2]/22.05.2023 г. РСР23-АП00-255-[3]/22.05.2023 г. РСР23-ТД26-708-[1]/26.05.2023 г. РСР23-ТД26-708-[2]/26.05.2023 г. РСР23-АП00-291-[1]/12.06.2023 г.
РСР23-АП00-329-[1]/03.07.2023 г. РСР23-АП00-392-[1]/14.07.2023 г. РСР23-АП00-393-[1]/14.07.2023 г. РСР23-АП00-368-[1]/19.07.2023 г. РСР23-АП00-372-[1]/20.07.2023 г.
РСР23-БД00-741-[1]/21.08.2023 г. РСР23-АП00-455-[3]/31.08.2023 г. РСР23-АП00-505-[2]/26.09.2023 г. РСР23-АП00-527-[1]/26.09.2023 г. РСР23-АП00-510-[2]/28.09.2023 г.
РСР23-АП00-543-[1]/10.10.2023 г. РСР23-АП00-565-[2]/20.10.2023 г. РСР23-АП00-584-[1]/24.10.2023 г. РСР23-АП00-575-[2]/26.10.2023 г. РСР23-АП00-572-[2]/01.11.2023 г.
РСР23-АП00-589-[1]/01.11.2023 г. РСР23-АП00-626-[2]/09.11.2023 г. РСР23-АП00-631-[1]/14.11.2023 г. РСР23-АП00-618-[1]/20.11.2023 г. РСР23-АП00-638-[1]/20.11.2023 г.
РСР23-АП00-653-[2]/18.12.2023 г. РСР23-АП00-684-[1]/18.12.2023 г. РСР23-АП00-703-[1]/20.12.2023 г. РСР23-БД00-1154-[2]/21.12.2023 г.  

 

 

РАЙОН СЕРДИКА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

РСР21-АП00-630-[1]/05.01.2022 г. РСР22-АП00-10-[1]/12.01.2022 г. РСР22-АП00-20-[1]/20.01.2022 г. РСР22-АП00-27-[1]/20.01.2022 г. РСР22-АП00-74-[1]/07.02.2022 г.
РСР22-АП00-95-[1]/28.02.2022 г. РСР22-АП00-144-[1]/11.03.2022 г. РСР22-АП00-146-[1]/15.03.2022 г. РСР22-АП00-175-[1]/24.03.2022 г. РСР22-АП00-176-[1]/24.03.2022 г.
РСР22-АП00-232-[1]/27.04.2022 г. РСР22-АП00-239-[1]/27.04.2022 г. РСР22-АП00-276-[1]/13.05.2022 г. РСР22-АП00-290-[1]/19.05.2022 г. РСР22-АП00-299-[1]/27.05.2022 г.
РСР22-АП00-323-[1]/03.06.2022 г. РСР22-АП00-379-[1]/05.07.2022 г. РСР22-АП00-381-[1]/08.07.2022 г. РСР22-АП00-385-[1]/08.07.2022 г. РСР22-АП00-441-[1]/17.08.2022 г.
РСР22-АП00-417-[1]/22.08.2022 г. РСР22-АП00-475-[1]/09.09.2022 г. РСР22-БД00-486-[1]/09.09.2022 г. РСР22-АП00-513-[1]/20.09.2022 г. РСР22-АП00-509-[1]/16.09.2022 г.
РСР22-АП00-560-[1]/07.10.2022 г. РСР22-АП00-572-[1]/14.10.2022 г. РСР22-БД00-594-[1]/14.10.2022 г. РСР22-БД00-595-[1]/14.10.2022 г. РСР22-АП00-597-[1]/02.11.2022 г.
РСР22-АП00-642-[1]/25.11.2022 г. РСР22-АП00-663-[1]/05.12.2022 г. РСР22-АП00-664-[1]/05.12.2022 г. РСР22-АП00-670-[1]/05.12.2022 г. РСР22-АП00-681-[1]/15.12.2022 г.
РСР22-АП00-692-[1]/15.12.2022 РСР22-АП00-692-[2]/15.12.2022 г.      

 

 

РАЙОН СЕРДИКА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

РСР21-АП00-6-[1]/19.01.2021 РСР21-АП00-22-[1]/25.01.2021 РСР21-АП00-32-[1]/25.01.2021 РСР21-АП00-36-[1]/26.01.2021 РСР21-АП00-40-[1]/28.01.2021
РСР21-АП00-70-[1]/17.02.2021 РСР21-АП00-77-[1]/18.02.2021 РСР21-АП00-90-[1]/16.03.2021 РСРС21-АП00-127-[1]/19.03.2021 РСР21-АП00-157-[1]/07.04.2021
РСР21-АП00-219-[1]/17.05.2021 РСР21-АП00-222-[1]/17.05.2021 РСР21-АП00-229-[1]/17.05.2021 РСР21-АП00-229-[2]/17.05.2021 РСР21-АП00-223-[1]/20.05.2021
РСР21-АП00-246-[1]/21.05.2021 РСР21-АП00-259-[1]/04.06.2021 РСР21-АП00-251-[2]/11.06.2021 РСР21-АП00-274-[1]/18.06.2021 РСР21-АП00-300-[1]/25.06.2021
РСР21-АП00-331-[1]/06.07.2021 РСР21-АП00-354-[1]/22.07.2021 СРС21-АП00-357-[1]/22.07.2021 РСР21-АП00-325-[2]/27.07.2021 РСР21-БД00-493-[1]/03.08.2021
РСР21-АП00-371-[6]/13.08.2021 РСР21-АП00-403-[1]/13.08.2021 РСР21-АП00-403-[2]/13.08.2021 РСР21-АП00-443-(1)/13.09.2021 РСР21-АП00-569-(1)/13.09.2021
РСР21-БД00-590-[2]/27.09.2021 РСР21-АП00-487-[1]/04.10.2021 РСР21-АП00-537-[1]/09.11.2021 РСР21-АП00-546-[1]/11.11.2021 РСР21-АП00-568-[1]/23.11.2021
РСР21-АП00-561-[2]/01.12.2021 РСР21-АП00-528-[2]/02.12.2021 РСР21-АП00-609-[1]/13.12.2021