РАЙОН СЕРДИКА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

РСР19-АП00-824-[1]/07.01.2020 г. РСР19-АП00-840-[1]/07.01.2020 г. РСР20-АП00-6-[1]/10.01.2020 г. РСР20-АП00-61-[1]/07.02.2020 г. РСР20-АП00-77-[1]/18.02.2020 г.
РСР20-АП00-77-[2]/18.02.2020 г. РСР20-АП00-77-[3]/18.02.2020 г. РСР20-АП00-100/21.02.2020 г. РСР20-АП00-128-[1]/02.03.2020 г. РСР20-АП00-130-[1]/04.03.2020 г.
РСР20-АП00-138-[1]/09.03.2020 г. РСР20-АП00-119-[2]/12.03.2020 г. РСР20-АП00-142-[1]/12.03.2020 г. РСР20-АП00-143-[1]/23.03.2020 г. РСР20-АП00-198-[1]/08.04.2020 г.
РСР19-АП00-394-[1]/15.04.2020 г. РСР20-АП00-218/28.04.2020 г. РСР20-АП00-271-[1]/28.05.2020 г. РСР20-АП00-273-[1]/28.05.2020 г.  РСР20-АП00-289-[2]/05.06.2020 г.
РСР20-АП00-298-[1]/05.06.2020 г. РСР20-АП00-299-[1]/05.06.2020 г. РСР20-АП00-311-[1]/12.06.2020 г. РСР20-АП00-285-[1]/16.06.2020 г. РСР20-АП00-316-[1]/16.06.2020 г.
РСР20-АП00-316-[2]/16.06.2020 г. РСР20-АП00-316-[3]/16.06.2020 г. РСР20-АП00-331-[1]/22.06.2020 г. РСР20-АП00-332-[1]/24.06.2020 г. РСР20-АП00-415-[1]/23.07.2020 г.
РСР20-АП00-430-[1]/29.07.2020 г. РСР20-АП00-430-[2]/29.07.2020 г. РСР20-АП00-457-[1]/07.08.2020 г. РСР20-АП00-520-[1]/17.09.2020 г. РСР20-АП00-556-[1]/05.10.2020 г.
РСР20-АП00-586-[1]/20.10.2020 г. РСР20-АП00-588-[1]/27.10.2020 г. РСР20-АП00-638-[1]/23.11.2020 г. РСР20-АП00-659-[1]/26.11.2020 г. РСР20-АП00-675-[1]/11.12.2020 г.

 

 

РАЙОН СЕРДИКА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

РСР18-АП00-765-[1]/14.01.2019 г. РСР19-АП00-34-[1]/31.01.2019 г. РСР19-АП00-37-[1]/08.02.2018 г. РСР19-АП00-73-[1]/28.02.2019 г. РСР19-АП00-114-[1]/11.03.2019 г.
РСР19-АП00-146-[1]/21.03.2019 г. РСР19-АП00-144-[1]/22.03.2019 г. РСР19-АП00-170-[1]/26.03.2019 г. РСР19-АП00-171-[1]/01.04.2019 г. РСР19-АП00-189-[1]/09.04.2019 г.
РСР19-АП00-199-[1]/09.04.2019 г. РСР19-БД00-306-[1]/17.04.2019 г. РСР19-АП00-155-[1]/18.04.2019 г. РСР19-АП00-232-[1]/19.04.2019 г. РСР19-АП00-263-[1]/09.05.2019 г.
РСР19-АП00-309-[2]/05.06.2019 г. РСР19-АП00-254-[2]/10.06.2019 г. РСР19-АП00-350-[1]/10.06.2019 г. РСР19-АП00-356-[1]/10.06.2019 г. РСР19-АП00-326-[2]/25.06.2019 г.
РСР19-АП00-397-[2]/05.07.2019 г. РСР19-АП00-402-[1]/05.07.2019 г. РСР19-АП00-421-[2]/24.07.2019 г. РСР19-АП00-459-[1]/26.07.2019 г. РСР19-БД00-908-[1]/01.08.2019 г.
РСР19-БД00-908-[2]/01.08.2019 г. РСР19-АП00-476-[1]/02.08.2019 г. РСР19-АП00-507-[1]/06.08.2019 г. РСР19-АП00-521-[1]/16.08.2019 г. РСР19-АП00-534-[1]/26.08.2019 г.
РСР19-АП00-551-[1]/02.09.2019 г. РСР19-АП00-571-[1]/02.09.2019 г. РСР19-АП00-580-[1]/12.09.2019 г. РСР19-АП00-589-[1]/13.09.2019 г. РСР19-АП00-590-[1]/13.09.2019 г.
РСР19-АП00-608-[1]/25.09.2019 г. РСР19-АП00-665-[1]/10.10.2019 г. РСР19-АП00-682-[1]/17.10.2019 г. РСР19-АП00-687-[1]/24.10.2019 г. РСР19-АП00-706-[1]/31.10.2019 г.
РСР19-АП00-743-[1]/13.11.2019 г. РСР19-АП00-753-[1]/14.11.2019 г. РСР19-АП00-772-[1]/22.11.2019 г. РСР19-АП00-775-[1]/09.12.2019 г. РСР19-АП00-811-[1]/12.20.2019 г.

 

 

РАЙОН СЕРДИКА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

РСР18-БД00-16-[1]/10.01.2018 РСР17-АП00-574-[2]/16.01.2018 РСР18-АП00-24-[1]/22.01.2018 РСР18-АП00-87-[2]/16.02.2018 РСР18-АП00-64-[3]/16.02.2018
РСР18-ТК00-19-[2]/28.02.2018 РСР18-БД00-226-[1]/09.03.2018 РСР18-БД00-226-[2]/09.03.2018 РСР18-АП00-145-[1]/15.03.2018 РСР18-АП00-150-[2]/20.03.2018
РСР18-АП00-127-[1]/21.03.2018 РСР18-БД00-262-[1]/23.03.2018 РСР18-АП00-182-[1]/29.03.2018 РСТ18-АП00-191-[1]/03.04.2018 РСР18-АП00-199-[1]/10.04.2018
РСР18-АП00-180-[2]/12.04.2018 РСР18-АП00-205-[1]/12.04.2018 РСР18-АП00-201-[2]/24.04.2018 РСР18-АП00-228-[1]/24.04.2018 РСР18-АП00-208-[1]/03.05.2018
РСР18-АП00-261-[2]/04.05.2018 РСР18-АП00-243-[1]/08.05.2018 РСР18-АП00-248-[1]/08.05.2018 РСР18-АП00-262-[2]/17.05.2018 РСР18-БД00-496-[1]/22.05.2018
РСР18-АП00-304-[1]/30.05.2018 РСР18-АП00-277-[1]/04.06.2018 РСР18-АП00-302-[1]/05.06.2018 РСР18-АП00-312-[1]/06.06.2018 РСТ18-АП00-325-[1]/16.06.2018
РСР18-БД00-550-[1]/19.06.2018 РСР18-БД00-550-[2]/19.06.2018 РСР18-АП00-350-[1]/20.06.2018 РСР18-АП00-353-[1]/20.06.2018 РСР18-АП00-406-[1]/10.07.2018
РСР18-АП00-397-[1]/13.07.2018 РСР18-АП00-412-[1]/13.07.2018 РСР18-АП00-414-[2]/17.07.2018 РСР18-АП00-440-[1]/23.07.2018 РСР18-АП00-333-[1]/06.08.2018
РСР18-АП00-502-[1]/14.08.2018 РСР18-АП00-503-[1]/14.08.2018 РСР18-АП00-520-[1]/22.08.2018 РСР18-АП00-541-[2]/11.09.2018 РСР18-АП00-543-[2]/11.09.2018
РСР18-АП00-569-[1]/26.09.2018 РСР18-АП00-583-[1]/27.09.2018 РСР18-АП00-575-[1]/01.10.2018 РСР18-АП00-480-[3]/29.10.2018 РСР18-АП00-648-[2]/30.10.2018
РСР18-АП00-653-[1]/31.10.2018 РСР18-АП00-665-[1]/07.11.2018  РСР18-АП00-681-[1]/15.11.2018 РСР18-АП00-683-[1]/15.11.2018 РСР18-АП00-692-[1]/16.11.2018
РСР18-АП00-707-[1]/26.11.2018        

 

 

РАЙОН СЕРДИКА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

РСР16-БД00-873-[3]/18.01.2017 РСР17-ТК00-12-[2]/01.02.2017 РСР17-АП00-29-[3]/22.02.2017  РСР17-БД00-97-[1]/01.03.2017 РСР17-АП00-110-[1]/22.03.2017
РСР17-БД00-221-[1]/11.04.2017 РСР17-БД00-256-[1]/24.04.2017 РСР17-АП00-152-[1]/27.04.2017 РСР17-АП00-156-[2]/28.04.2017 РСР17-АП00-170-[1]/09.05.2017
РСР17-ТД26-662-[1]/22.05.2017 РСР17-АП00-242-[1]/12.06.2017 РСР17-АП00-251-[1]/15.06.2017 РСР17-АП00-255-[1]/20.06.2017 РСР17-АП00-276-[2]/14.07.2017
РСР17-АП00-284-[2]/18.07.2017 РСР17-АП00-293-[2]/18.07.2017 РСР17-АП00-304-[1]/31.07.2017 РСР17-АП00-306-[1]/31.07.2017 РСР17-АП00-339-[1]/15.08.2017
РСР17-АП00-348-[1]/15.08.2017 РСР17-АП00-424-[1]/04.10.2017 РСР17-АП00-435-[1]/09.10.2017 РСР17-АП00-439-[1]/13.10.2017 РСР17-АП00-485-[1]/27.10.2017
РСР17-АП00-496-[1]/14.11.2017 РСР17-БД00-834-[1]/15.11.2017 РСР17-ТК00-226-[3]/17.11.2017 СРС17-АП00-477-[3]/30.11.2017 РСР17-БД00-881-[1]/30.11.2017
РСР17-АП00-544-[1]/06.12.2017 РСР17-АП00-523-[1]/11.12.2017 РСР17-АП00-557-[2]/14.12.2017    

 

 

РАЙОН СЕРДИКА - АРХИВ за 2016 г.