РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/05.01.2023 г. 2/13.01.2023 г. 3/17.01.2023 г. 4/19.01.2023 г. 5/20.01.2023 г.
6/30.01.2023 г. 7/30.01.2023 г. 8/31.01.2023 г. 9/20.02.2023 г. 10/20.02.2023 г.
11/07.03.2023 г. 12/10.03.2023 г.      

 

 

РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

02/29.01.2018 г. 35/23.11.2018 г.      

 

 

РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

01/30.01.2017 г. 02/30.01.2017 г. 03/02.02.2017 г. 04/16.02.2017 г. 07/06.04.2017 г.
08/07.04.2017 г. 11/16.05.2017 г. 12/30.05.2017 г. 13/30.05.2017 г. 14/05.06.2017 г.
15/06.07.2017 г. 16/13.07.2017 г. 17/13.07.2017 г. 18/10.08.2017 г. 19/10.08.2017 г.
22/24.08.2017 г.        

 

 

РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. 25/16.12.2016 г.