РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

1/03.01.2024 г.     4/07.02.2024 г. 5/19.02.2024 г.
  7/29.02.2024 г. 8/08.03.2024 г.   10/12.03.2024 г.
  12/19.03.2024 г. 13/21.03.2024 г. 14/09.04.2024 г.