РАЙОН ПАНЧАРЕВО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

         

 

 

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

         

 

 

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

РПН20-ГР94-953/13.04.2020 г.