РАЙОН ПАНЧАРЕВО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

         

 

 

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

РПН20-ГР94-953/13.04.2020 г.        

 

 

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

РПН17-ТД26-1331/15.01.2018 РПН18-ТД26-109/05.02.2018 РПН18-ТД26-126/07.02.2018 РПН18-ТД26-125/12.02.2018 РПН18-ГР94-474/23.02.2018
РПН18-ГР94-532/19.03.2018 РПН18-ТД26-308/23.03.2018 РПН18-ТД26-320/29.03.2018 РПН18-ТД26-1175/02.10.2018 РПН18-ТД26-1175-[1]/02.10.2018
РПН18-ТД26-1357/16.10.2018        

 

 

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

РПН16-ГР94-3676/05.01.2017 РПН16-ГР94-4048/11.01.2017 РПН16-ГР94-4068/11.01.2017 РПН16-ГР94-4224/16.01.2017 РПН16-ТД26-1318-[1]/16.01.2017
РПН16-ТД26-1318-[2]/16.01.2017 РПН16-ТД26-1242-[1]/30.01.2017 РПН16-ТД26-1242-[2]/30.01.2017 РПН17-ГР94-209/14.02.2017 РПН17-ТД26-91/15.02.2017
РПН16-ГР94-827/16.02.2017 РПН16-ТД26-1381/02.03.2017 РПН16-ТД26-1276/10.03.2017 РПН16-ТД26-92/23.03.2017 РПН17-ГР94-87/23.03.2017
РПН16-ТД26-1319-[1]/05.04.2017 РПН16-ТД26-1319-[2]/05.04.2017 РПН16-ГР94-2095/27.04.2017 РПН16-ГР94-4145/10.05.2017 РПН17-ТД26-358/15.05.2017
РПН17-ТД26-424/15.05.2017 РПН17-ТД26-425/15.05.2017 РПН17-ТД26-426/15.05.2017 РПН17-ТД26-427/15.05.2017 РПН17-ГР94-1424/18.05.2017
РПН17-ГР94-1495/01.06.2017 РПН17-ГР94-1519/01.06.2017 РПН17-ТД26-475-[1]/01.06.2017 РПН17-ТД26-475-[2]/01.06.2017 РПН17-ТД26-450/05.06.2017
РПН17-ГР94-1369/08.06.2017 РПН17-ГР94-1807-[1]/19.06.2017 РПН17-ГР94-1807-[2]/19.06.2017 РПН17-ГР94-1807-[3]/19.06.2017 РПН17-ГР94-1881/19.06.2017
РПН17-ГР94-1928/22.06.2017 РПН17-ТД26-544/28.06.2017 РПН17-ТД26-586/29.06.2017 РПН17-ГР94-1813/05.07.2017 РПН17-ГР94-1964/05.07.2017
РПН17-ГР94-2161-[1]/21.07.2017 РПН17-ГР94-2161-[2]/21.07.2017 РПН17-ТД26-654/21.07.2017 РПН17-ТД26-689/21.07.2017 РПН17-ГР94-2030/28.07.2017
РПН17-ТД26-641/28.07.2017 РПН17-ТД26-642/28.07.2017 РПН17-ГР94-2371/14.08.2017 РПН17-ТД26-788/16.08.2017 РПН17-ТД26-791/16.08.2017
РПН17-ТД26-675/24.08.2017 РПН17-ГР94-2660/28.08.2017 РПН17-ГР94-2517/29.08.2017 РПН17-ГР94-2517-[1]/29.08.2017 РПН17-ГР94-2674/30.08.2017
РПН17-ГР94-2831/01.09.2017 РПН17-ТД26-563/01.09.2017 РПН17-ТД26-822/04.09.2017 РПН17-ТД26-858/11.09.2017 РПН17-ГР94-2598/28.09.2017
РПН17-ГР93-3282/11.10.2017 РПН17-ТД26-955/11.10.2017      

 

 

 

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. РПН16-ГР94-3722/15.11.2016 РПН16-ГР94-3480/16.11.2016 РПН16-ГР94-3598/16.11.2016 РПН16-ТД26-1180-[1]/16.11.2016
РПН16-ТД26-1180-[2]/16.11.2016 РПН16-ГР94-3706/18.11.2016 РПН16-ГР94-3790/18.11.2016 РПН16-ГР94-3808/18.11.2016 РПН16-ГР94-3987/06.12.2016
РПН16-ГР94-3989/06.12.2016 РПН16-ТД26-1044-[1]/06.12.2016 РПН16-ТД26-1044-[2]/06.12.2016 РПН16-ТД26-1264/06.12.2016 РПН16-ТД26-1299-[1]/08.12.2016
РПН16-ТД26-1299-[2]/08.12.2016