РАЙОН ОБОРИЩЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

         

 

 

РАЙОН ОБОРИЩЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

80/08.01.2018 г. 82/19.01.2018 г. 83/26.01.2018 г. 84/30.01.2018 г. 85/27.02.2018 г.
86/19.03.2018 г. 87/21.03.2018 г. 88/22.03.2018 г. 90/04.04.2018 г. 91/19.04.2018 г.
92/20.04.2018 г. 93/30.04.2018 г. 94/10.05.2018 г. 95/22.05.2018 г. 96/29.05.2018 г.
97/07.06.2018 г. 98/08.06.2018 г. 99/11.06.2018 г. 100/15.06.2018 г. 101/21.06.2018 г.
102/22.06.2018 г. 103/02.07.2018 г. 106/13.07.2018 г. 107/18.07.2018 г. 108/25.07.2018 г.
109/01.08.2018 г. 110/03.08.2018 г. 111/14.08.2018 г. 112/14.08.2018 г. 113/15.08.2018 г.
114/15.08.2018 г. 115/17.08.2018 г. 117/23.08.2018 г. 118/03.09.2018 г. 119/05.09.2018 г.
121/19.09.2018 г.        

 

 

РАЙОН ОБОРИЩЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

45/03.01.2017 г. 47/26.01.2017 г.      

 

 

РАЙОН ОБОРИЩЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. 16/21.07.2016 г. 17/26.07.2016 г. 18/04.08.2016 г. 19/05.08.2016 г.
20/29.08.2016 г. 21/23.08.2016 г. 22/03.08.2016 г. 23/30.08.2016 г. 24/30.08.2016 г.
25/01.09.2016 г. 26/14.09.2016 г. 27/20.09.2016 г. 28/14.09.2016 г. 31/17.10.2016 г.
32/28.10.2016 г. 33/02.11.2016 г. 34/02.11.2016 г. 35/08.11.2016 г. 37/21.11.2016 г.
38/21.11.2016 г. 41/29.11.2016 г. 42/12.12.2016 г. 43/08.12.2016 г. 44/12.12.2016 г.