РАЙОН ОБОРИЩЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

         

 

 

РАЙОН ОБОРИЩЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.