РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

01/08.01.2024 г. 02/30.01.2024 г. 03/09.02.2024 г. 04/27.02.2024 г. 05/14.03.2024 г.
  07/10.04.2024 г. 08/11.04.2024 г. 09/18.04.2024 г. 10/23.04.2024 г.
11/02.05.2024 г. 12/09.05.2024 г. 13/13.05.2024 г. 14/16.05.2024 г.