РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

1/10.01.2020 г. 2/03.02.2020 г. 3/03.02.2020 г. 4/05.03.2020 г.