РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/04.01.2023 г. 2/30.01.2023 г. 3/31.01.2023 г. 4/14.02.2023 г. 5/14.02.2023 г.
6/06.02.2023 г. 7/22.02.2023 г. 8/22.02.2023 г. 9/22.02.2023 г.  
11/16.03.2023 г. 12/17.03.2023 г. 13/23.03.2023 г. 14/30.032023 г. 15/30.032023 г.
16/30.032023 г.