РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

1/10.01.2024 г. 2/17.01.2024 г. 3/18.01.2024 г. 4/18.01.2024 г. 5/25.01.2024 г.
6/02.02.2024 г. 7/08.02.2024 г. 8/16.02.2024 г. 9/08.03.2024 г. 10/18.03.2024 г.
11/18.03.2024 г. 12/19.03.2024 г. 13/04.04.2024 г. 14/15.04.2024 г. 15/29.04.2024 г.
16/29.04.2024 г. 17/29.04.2024 г. 18/13.05.2024 г. 19/13.05.2024 г. 20/14.05.2024 г.
        25/23.05.2024 г.