РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

01/10.01.2020 г. 02/03.02.2020 г. 03/03.02.2020 г. 04/05.03.2020 г. 06/03.04.2020 г.
07/13.05.2020 г. 08/16.06.2020 г. 12/14.07.2020 г.