РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

1/05.01.2022 г. 2/06.01.2022 г. 3/21.01.2022 г. 4/21.02.2022 г. 1/07.03.2022 г.
2/15.03.2022 г. 3/23.03.2022 г. 1/07.04.2022 г. 8/14.04.2022 г. 9/18.04.2022 г.