РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

         

 

 

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ- Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

36/11.05.2022 г.        

 

 

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

02/06.02.2018 г. 2А/06.02.2018 г.      

 

 

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

72/08.11.2017 г. 73/08.11.2017 г.      

 

 

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ - Архив за 2016 г.