РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

1/30.01.2024 г. 2/20.02.2024 г. 3/23.02.2024 г. 4/06.03.2024 г. 5/25.03.2024 г.
6/02.04.2024 г.