РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.