РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

1/25.04.2019 г. 2/15.08.2019 г. 3/29.08.2019 г. 4/24.10.2019 г. 5/14.11.2019 г.
6/21.11.2019 г.