РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

1/25.04.2019 г. 2/15.08.2019 г.