РАЙОН ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

1/11.01.2024 г. 2/31.01.2024 г. 3/06.02.2024 г. 4/16.02.2024 г. 5/16.02.2024 г.
06/19.02.2024 г. 07/20.02.2024 г. 08/20.02.2024 г. 09/12.04.2024 г. 10/12.04.2024 г.
11/12.04.2024 г. 12/23.04.2024 г. 13/30.04.2024 г. 14/02.05.2024 г. 15/20.05.2024 г.
16/21.05.2024 г.