РАЙОН БАНКЯ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

РБН18-ГР94-3609/09.01.2019 РБН19-ГР94-72/16.01.2019 РБН18-ГР94-3289/18.01.2019 РБН19-ГР94-131/05.02.2019 РБН19-ГР94-178/12.02.2019
РБН19-ГР94-376/19.02.2019 РБН19-ГР94-336-[1]/06.03.19 РБН18-ТД26-764-[2]/14.03.2019 РБН19-ГР94-591/18.03.2019 РБН19-ГР94-561/19.03.2019
РБН19-ГР94-554/21.03.2019 РБН19-ГР94-534/25.03.2019 РБН19-ТД26-155/25.03.2019 РБН18-ГР94-3650-[2]/28.03.2019 РБН19-ГР94-869/15.04.2019
РБН19-ГР94-947-[1]/17.04.2019 РБН19-ТД26-236/24.04.2019 РБН19-ГР94-1183/25.04.2019 РБН19-ГР94-1096/09.05.2019 РБН18-ГР94-3648-[2]/10.05.2019
РБН19-ГР94-1526/28.05.2019 РБН19-ГР94-1541/29.05.2019 РБН19-ГР94-1542/28.05.2019 РБН19-ГР94-532/07.06.2019 РБН19-ГР94-480-[2]/10.06.2019
РБН19-ГР94-1719/12.06.2019 РБН19-ГР94-1801/17.06.2019 РБН19-ТД26-395/26.06.2019 РБН19-ГР94-2038/02.07.2019 РБН19-ГР94-1882-[2]/03.07.2019
РБН19-ТД26-449/05.07.2019 РБН19-ГР94-1988-[3]/19.07.2019 РБН19-БЛ09-2/1/26.07.2019 РБН19-ГР94-2173/29.07.2019 РБН19-ТД26-492/31.07.2019
РБН19-ГР94-2395/05.08.2019 РБН19-ГР94-2543/19.08.2019 РБН19-ГР94-2514/26.08.2019 РБН19-ГР94-2832/03.09.2019 РБН19-ГР94-2601/05.09.2019
РБН19-ГР94-2849/13.09.2019 РБН19-ТД26-655/20.09.2019 РБН19-ГР94-2945/03.10.2019 РБН19-ГР94-2984/10.10.2019 РБН19-ГР94-3227/15.10.2019
РБН19-ГР94-3282/21.10.2019 РБН19-ГР94-3237/22.10.2019 РБН19-ГР94-3418/04.11.2019 РБН19-ГР94-3495/08.11.2019 РБН19-ГР94-3553/13.11.2019
РБН19-ГР94-3721/29.11.2019 РБН19-ГР94-2790/03.12.2019 РБН19-ГР94-1576/20.12.2019 РБН19-ГР94-3907/20.12.2019 РБН19-ГР94-3909/20.12.2019

 

РАЙОН БАНКЯ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

РБН18-ТД26-86/19.02.2018 РБН18-ГР94-561-[1]/08.03.2018 РБН18-ГР94-726/02.04.2018 РБН18-ГР94-743-[2]/11.04.2018 РБН18-ГР94-843/23.04.2018
РБН18-ТД26-248/26.04.2018 РБН18-ТД26-249/26.04.2018 РБН18-ГР94-921/25.04.2018 РБН17-ТД26-25-[1]/09.05.2018 РБН18-ГР94-1251/11.05.2018
РБН18-ГР94-1184/16.05.2018 РБН18-ГР94-1215-[1]/16.05.2018 РБН18-ТД26-250/21.05.2018 РБН18-ТД26-251/21.05.2018 РБН18-ГР94-1198/21.05.2018
РПН18-ГР94-1206/22.05.2018 РБН18-ГР94-922/04.06.2018 РБН18-ГП94-1577/14.06.2018 РБН18-ГР94-1581/14.06.2018 РБН18-ГР94-1616-[1]/21.06.2018
РБН18-ГР94-1699/25.06.2018 РБН18-ГР94-1848-[1]/04.07.2018 РБН18-ГР94-1306-[1]/20.07.2018 РБН18-ГР94-1930-[2]/20.07.2018 РБН18-ГР94-2089-[1]/30.07.2018
РБН18-ГР94-2084/31.07.2018 РБН18-ГР94-2200-[1]/02.08.2018 РБН18-ТД26-451/09.08.2018 РБН18-ГР94-2392/22.08.2018 РБН18-ГР94-2356/28.08.2018
РБН18-ГР94-2421/31.08.2018 РБН18-ГР94-2422/31.08.2018 РБН18-ГР94-2521-[1]/17.09.2018 РБН18-ГР94-2712/26.09.2018 РБН18-ГР94-2682-[2]/28.09.2018
РБН18-ГР94-2767-[1]/03.10.2018 РБН18-ГР94-2888-[1]/15.10.2018 РБН18-ГР94-2809-[1]/17.10.2018 РБН18-ГР94-3038-[1]/26.10.2018 РБН18-МК92-381-[1]/08.11.2018
РБН18-ГР94-2865-[1]/21.12.2018 РБН18-ГР94-3542/27.12.2018 РБН18-ТД26-813/28.12.2018    

 

 

РАЙОН БАНКЯ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

РБН16-ГР94-2771/13.01.2017 РБН16-ГР94-2517/17.01.2017 РБН16-94-1383/23.01.2017 РБН17-АП00-1/06.02.2017 РБН16-ГР94-3043/18.04.2017
РБН17-ТД26-364/14.07.2017 РБН17-ГР94-1975/15.08.2017 РБН17-ГР94-2081/16.08.2017 РБН17-ТД26-453/16.08.2017 РБН17-ГР94-2256/13.09.2017
РБН17-ГР94-2309/18.09.2017 РБН17-ГР94-2510/29.09.2017 РБН17-ГР94-2673/13.10.2017 РБН17-ГР94-2501/16.10.2017 РБН17-ТД26-530/16.10.2017
РБН17-ТД26-564/16.10.2017 РБН17-ТД26-570/16.10.2017 РБН17-ГР94-2727/20.10.2017 РБН17-ГР94-2821/31.10.2017 РБН17-ГР94-2754/01.11.2017
РБН17-ГР94-2856/02.11.2017 РБН17-ТД26-599-[1]/09.11.2017 РБН17-ГР94-2672/17.11.2017 РБН17-ТД26-660/28.11.2017 РБН17-ГР94-2973/29.11.2017
РБН17-ГР94-3239/22.12.2017        

 

 

РАЙОН БАНКЯ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив 2016 г. РБН16-ГР94-1195/15.12.2016 РБН16-ОИ94-[5]/19.12.2016