РАЙОН БАНКЯ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

РБН22-ГР94-3911/03.01.2023 г. РБН23-ТД26-42-[1]/27.01.2023 г. РБН23-ГР94-220/31.01.2023 г. РБН23-ГР94-235/01.02.2023 г. РБН23-ГР94-285/09.02.2023 г.
РБН23-ГР94-308/09.02.2023 г. РБН23-ГР94-397/01.03.2023 г. РБН23-ГР94-589/10.03.2023 г. РБН23-ГР94-673/20.03.2023 г. РБН23-ТД26-226/07.04.2023 г.
РБН23-ТД26-229/07.04.2023 г. РБН23-ГР94-803/10.04.2023 г. РБН23-ТД26-244/24.04.2023 г. РБН23-ТД26-253/24.04.2023 г. РБН23-ГР94-934/25.04.2023 г.
РБН23-ГР94-1260/15.05.2023 г. РБН23-ГР94-1257/16.05.2023 г. РБН23-ГР94-1237/17.05.2023 г. РБН23-ГР94-900/19.05.2023 г. РБН23-ГР94-329/29.05.2023 г.
РБН23-ГР94-1480/02.06.2023 г. РБН23-ГР94-1458/02.06.2023 г. РБН23-ТД26-340/02.06.2023 г. РБН23-ТД26-332/05.06.2023 г. РБН23-ГР94-1464/07.06.2023 г.
РБН23-ГР94-1598/13.06.2023 г. РБН23-ГР94-1672/28.06.2023 г. РБН23-ГР94-1759/28.06.2023 г. РБН23-ГР94-1766/28.06.2023 г. РБН23-ГР94-1760/29.06.2023 г.
РБН23-ГР94-1761/29.06.2023 г. РБН23-ГР94-1661/05.07.2023 г. РБН23-ТД26-398/12.07.2003 г. РБН23-ГР94-1805/18.07.2023 г. РБН23-ТД26-463/19.07.2003 г.
РБН23-ГР94-1977/03.08.2023 г. РБН23-ГР94-1878/04.08.2023 г. РБН23-ГР94-2030-[1]/04.08.2023 г. РБН23-ГР94-2188/15.08.2023 г. РБН23-ГР94-2194/15.08.2023 г.
РБН23-ГР94-2284/25.08.2023 г. РБН23-ТД26-558/07.09.2023 г. РБН23-ГР94-2463/14.09.2023 г. РБН23-ТД26-560/14.09.2023 г. РБН23-ТД26-561/14.09.2023 г.
РБН23-ТД26-613-[1]/26.09.2023 г. РБН23-ГР94-2674/09.10.2023 г. РБН23-ГР94-2680/12.10.2023 г. РБН23-ТД26-649-[1]/12.10.2023 г. РБН23-ГР94-2687/17.10.2023 г.
РБН23-ГР94-2688/17.10.2023 г. РБН23-ТД26-639/17.10.2023 г. РБН23-ГР94-2699/19.10.2023 г. РБН23-ГР94-2758/25.10.2023 г. РБН23-ГР94-2807/25.10.2023 г.
РБН23-ГР94-2757/02.11.2023 г. РБН23-ТД26-673/02.11.2023 г. РБН23-ТД26-674/02.11.2023 г. РБН23-ТД26-568/07.11.2023 г. РБН23-ТД26-740/15.11.2023 г.
РБН23-ГР94-3112/23.11.2023 г. РБН23-ГР94-3046-[1]/28.11.2023 г. РБН23-ГР94-3083/28.11.2023 г. РБН23-ТД26-782/01.12.2023 г. РБН23-ГР94-3210/13.12.2023 г.
РБН23-ТД26-802/13.12.2023 г. РБН23-УЗ21-47/14.12.2023 г.      

 

 

РАЙОН БАНКЯ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

РБН22-ГР94-3844/04.01.2022 г. РБН22-ГР94-3765/06.01.2022 г. РБН22-ГР94-77/13.01.2022 г. РБН22-ГР94-229/27.01.2022 г. РБН22-ГР94-230/27.01.2022 г.
РБН22-ГР94-130/19.01.2022 г. РБН22-ГР94-469/28.02.2022 г. РБН22-ГР94-470/28.02.2022 г. РБН22-ГР94-519/28.02.2022 г. РБН22-ГР94-525/01.03.2022 г.
РБН22-ГР94-618/14.03.2022 г. РБН22-ГР94-469-[1]/17.03.2022 г. РБН22-ГР94-774/29.03.2022 г. РБН22-ГР94-792/29.03.2022 г. РБН22-ГР94-765/11.04.2022 г.
РБН22-ГР94-967/11.04.2022 г. РБН22-ТД26-228/11.04.2022 г. РБН22-ГР94-897/18.04.2022 г. РБН22-ТД26-79/18.04.2022 г. РБН22-ГР94-1210/10.05.2022 г.
РБН22-ГР94-1340/16.05.2022 г. РБН22-ГР94-1333/19.05.2022 г. РБН22-ГР94-1429/30.05.2022 г. РБН22-ГР94-1561/31.05.2022 г. РБН22-ГР94-1665/16.06.2022 г.
РБН22-ГР94-1679/16.06.2022 г. РБН22-ГР94-1722/22.06.2022 г. РБН22-ГР94-1752/22.06.2022 г. РБН22-ГР94-1833/28.06.2022 г. РБН22-ГР94-1834/28.06.2022 г.
РБН22-ГР94-1838/28.06.2022 г. РБН22-ГР94-1840/28.06.2022 г. РБН22-ТД26-379/28.06.2022 г. РБН22-ГР94-1882/01.07.2022 г. РБН22-ГР94-2188/28.07.2022 г.
РБН22-ГР94-2191/28.07.2022 г. РБН22-ГР94-2375/08.08.2022 г. РБН22-ТД26-453/08.08.2022 г. РБН22-ГР94-2517/18.08.2022 г. РБН22-ТД26-509/19.08.2022 г.
РБН22-ТД26-532/30.08.2022 г. РБН22-ГР94-2692/31.08.2022 г. РБН22-ГР94-2843/28.09.2022 г. РБН22-ГР94-2989/03.10.2022 г. РБН22-ГР94-2981/03.10.2022 г.
РБН22-ГР94-3080/14.10.2022 г. РБН22-ГР94-3214/25.10.2022 г. РБН22-ТД26-642/07.11.2022 г. РБН22-ГР94-3586/30.11.2022 г. РБН22-ГР94-3686/30.11.2022 г.
РБН22-ГР94-3648-[1]/02.12.2022 г.  РБН22-ГР94-3854/07.12.2022 г. РБН22-ГР94-3721/08.12.2022 г. РБН22-ГР94-3795/15.12.2022 г. РБН22-ГР94-3883/19.12.2022 г.

 

 

РАЙОН БАНКЯ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

РБН20-ГР94-3351/07.01.2021 РБН20-ГР94-3254/13.01.2021 г. РБН20-ТД26-845/13.01.2021 г. РБН20-ГР94-3374-[1]/20.01.2021 г. РБН21-ГР94-31/20.01.2021 г.
РБН21-ГР94-142/20.01.2021 г. РБН21-ГР94-44-[2]/10.02.2021 г. РБН21-ГР94-302/10.02.2021 г. РБН21-ГР94-343/10.02.2021 г. РБН21-ГР94-119/01.03.2021 г.
РБН21-ГР94-487/01.03.2021 г. РБН21-ГР94-649/12.03.2021 г. РБН21-ГР94-796/18.03.2021 г. РБН21-ГР94-801/31.03.2021 г. РБН21-ГР94-822/31.03.2021 г.
РБН21-ТД26-232/31.03.2021 г. РБН21-ГР94-945/08.04.2021 г. РБН21-ГР94-976/12.04.2021 г. РБН21-ГР94-1112/22.04.2021 г. РБН21-ГР94-1150/22.04.2021 г.
РБН21-ДР00-87/28.04.2021 г. РБН21-ГР94-1128/29.04.2021 г. РБН21-ГР94-1189/29.04.2021 г. РБН21-ГР94-1382/18.05.2021 г. РБН21-ГР94-1127/20.05.2021 г.
РБН21-ГР94-1062/21.05.2021 г. РБН21-ГР94-1487/25.05.2021 г. РБН21-ГР94-1496/31.05.2021 г. РБН21-ГР94-1565/31.05.2021 г. РБН21-ТД26-358/31.05.2021 г.
РБН21-ГР94-1648/10.06.2021 г. РБН21-ГР94-1669/10.06.2021 г. РБН21-ГР94-1677/10.06.2021 г. РБН21-ГР94-1482/18.06.2021 г. РБН21-ГР94-1815/22.06.2021 г.
РБН21-ГР94-1985/09.07.2021 г. РБН21-ГР94-2057/09.07.2021 г. РБН21-ГР94-2123/20.07.2021 г. РБН21-ГР94-2215/02.08.2021 г. РБН21-ГР94-2322/04.08.2021 г.
РБН21-ТД26-585/17.08.2021 г. РБН21-ГР94-2445/24.08.2021 г. РБН21-ГР94-2605/02.09.2021 г. РБН21-ГР94-2619/16.09.2021 г. РБН21-ГР94-2793/28.09.2021 г.
РБН21-ГР94-2832/28.09.2021 г. РБН21-ГР94-2858/01.10.2021 г. РБН21-ГР94-3050/20.10.2021 г. РБН21-ГР94-3060/21.10.2021 г. РБН21-ГР94-3134/22.10.2021 г.
РБН21-ТД26-730/29.10.2021 г. РБН21-ГР94-3286/12.11.2021 г. РБН21-ТД26-762/12.11.2021 г. РБН21-ГР94-3429/23.11.2021 г. РБН21-ГР94-3713/10.12.2021 г.
РБН21-ТД26-792/10.12.2021 г. РБН21-ГР94-3720/17.12.2021 г. РБН21-ГР94-3722/17.12.2021 г. РБН21-ГР94-3594/23.12.2021 г. РБН21-ГР94-3637/23.12.2021 г.