РАЙОН КРАСНО СЕЛО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

РКС23-АП00-92-[18]/26.01.2024 г. РКС24-АП00-7-[3]/08.04.2024 г. РКС24-АП00-25-[2]/23.04.2024 г.