ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014 - 2020

 

Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община

23.08.2022