ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция "Свети Лазар"

Адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", бивше ОДЗ № 29 (зад бл. № 47)
Директор: Снежина Любомирова-Занева
Тел.: 0885 339 531