Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на Столична община – 8626 броя нови екологични уреди са монтирани до момента по проекта

18.05.2023

Информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ - 17.05.2023 г.

16.05.2023

Инвестиционно предложение за: „Зелен коридор на здравето, район „Надежда”, гр. София”, по проект URBiNAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата”, с възложител Столична община

15.05.2023

Решение № 311 по Протокол № 75 от 27.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Студентски“ с името „Сашо Костов“

09.05.2023

Решение № 255 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на тунел с името „Люлин“

18.04.2023

Решение № 254 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в гр. София, Район “Витоша” по плана на м. “ж.к. Гърдова глава" с името „Лиляна Барева“

18.04.2023

Решение № 253 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица, находяща се в гр. София, Район „Студентски“, м. „Витоша ВЕЦ - Симеоново“ с името „проф. Иван Венедиков“

18.04.2023

Инвестиционно предложение: „Връзка на Втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София – Кюстендил, подземно трасе с дължина 817.94 м”, с възложител „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

03.04.2023

Решение № 202 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „ж.к. Люлин-център“, Район „Люлин“, започваща от осова точка 23 до осова точка 120 и преименуване на ул. „611“ на ул. „Инж. Христо Проданов“

24.03.2023

Решение № 201 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица, находяща се в гр. София, Район „Студентски“, местност „Малинова долина - части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“ с името „Академик Райна Ангелова Георгиева“

24.03.2023