Решение №РД-20-104/06.06.2023 г. на Областния управител на област София за предприемане на спешна мярка от кмета на Столична община за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Етрополе, София - Елин Пелин, София – Тетевен и София – Сливница


Решение № РД-20-104/06.06.2023 г. на Областния управител на област София за предприемане на спешна мярка от кмета на Столична община за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Етрополе, София - Елин Пелин, София – Тетевен и София – Сливница от Републиканската транспортна схема, квота на Столична община , за срок до сключване на договор с превозвач, избран след проведена процедура по реда на Закона за концесиите, но за не повече за една година

08.06.2023