КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Stimulating citizens participation to recycle processes – Benefit As you Save – BAS) се фокусира върху разработването на План за действие за провеждане на пилотно разделно събиране на отпадъци от опаковки и хранителни такива и насърчаване участието на гражданите в процесите на рециклиране и повторна употреба на материалите. За 300 домакинства от гр. София, крайни потребители по Проекта, ще бъдат закупени и предоставени за ползване 300 комплекта контейнери (до 240 л). В рамките на Проекта ще бъдат анализирани и възможностите за създаване на различни алтернативни видове ползи/стимули за насърчаване разделното събиране въз основа на институционалната рамка и в зависимост от характеристиките на местните власти и общества.

Проектът  BAS e финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020). Водещ партньор на Проекта е град Вула, регион Атика, Гърция. Партньори са още общините Илиджиево (Гърция), Лимасол (Кипър) и Тирана (Албания), подкрепени от Предприемаческия център за развитие на МСП  и Техническия университет „Св. Климент Охридски“ в град Битоля, Македония.

СРОКЪТ на изпълнение на Проекта е 24 месеца.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
За участие в Проекта са поканени всички домакинства от блоковете №№ 151, 152 и 160 в ж.к. "Надежда 1". Реално участие в Проекта предстои да бъде взето след решение на етажните собствености, не по-късно от 30 април 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА
На 26 март 2018 г. се състоя информационна среща с граждани, живущи в бл. №№ 151, 152 и 160 в ж.к. "Надежда 1", на която взеха участие зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова, директорът на дирекция „Управление на отпадъците“ в СО Петър Трайков и кметът на район „Надежда“ инж. Димитър Димов, които представиха подробно целите на Проекта.  Представителите на всички входове от трите блока имаха възможността да зададат въпросите си и да получат подробни отговори.

Всички присъстващи получиха информационна брошура за същността на самия Проект (брошурата може да бъде видяна ТУК), която да предадат на съседите си, преди етажните собствености да вземат решението си за включване в Проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 ДОМАКИНСТВА ОТ КВ. "НАДЕЖДА" ЗАЯВИХА ОФИЦИАЛНО ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

Официално са събрани подписите на 300 домакинства, които ще бъдат включени в Пилотния проект BAS. Домакинствата са от съседни блокове в кв. „Надежда“ в столицата. Всеки един от заявилите желание през есента ще получи комплект домашни съдове за разделно събиране на различни потоци отпадъци (метал/пластмаса/хартия, стъкло, биоотпадъци и смесена фракция). За целите на Проекта предстои изграждане на обособени площадки в непосредствена близост до блоковете, в които ще бъдат поставени и общите контейнери за смесените битови отпадъци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ПОКАЗВА КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ СЪДОВЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДОМА

Проучване, реализирано в рамките на пилотния проект BAS, показва, че най-предпочитаните домашни съдове за разделно събиране на отпадъци са 2 бр. 25 литрови контейнери за опаковки (хартия, пластмаса, метал и стъкло) и 1 бр. специализиран контейнер за био отпадъци. Анкетните форми бяха раздадени на 300-та домакинства, заявили участието си в проекта. По план, през есента всеки апартамент, който участва в проекта, ще получи пълен комплект контейнери за разделно събиране на отпадъците. По същото време ще бъдат готови и петте специално изградени за целта ограждения, в които ще бъдат разположени в близост до блоковете. Ограничаването на достъпа до общите контейнери за разделно събрани домашни отпадъци, ще позволи измерване на количествата и ще даде по-ясна представа за ефективността от пилотния проект.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОФИЦИАЛНО СТАРАТИРА ПИЛОТНАТА ИНИЦИАТИВА С ГРАЖДАНИ

На 1 март 2019 г. Столична община постави старт на пилотната инициатива за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от домакинствата, в която са включени 300 домакинства от район „Надежда“. Участието на домакинствата се реализира изцяло на доброволен принцип, като за ефективната реализация на проекта всички получават безплатен комплект домашни контейнери за разделно събиране на отпадъците, биоразградими чували за събиране на хранителни отпадъци и ключ за достъп до изградените в близост до блоковете ограждения със споделени контейнери за разделно събиране на отпадъците. Подобна мярка ще даде възможност за точен количествен анализ, свързан с активността на домакинствата в проекта и за промяната в ежедневните навици на участниците. Продължителността на инициативата с граждани е 12 месеца.

Полезна информация как да изхвърляме разделно отпадъците си - ТУК

При въпроси, свързани с проекта, моля пишете на: bas@sofia.bg