Одобрени проекти сесия 2023 г.


Одобрени за финансиране с Решение № 366/25.05.2023 г. на Столичния общински съвет образователни институции, районни администрации, малки населени места, СК и НПО:

График за дейности на одобрените проекти на:

Изисквания за финансово и съдържателно отчитане:

Крайният срок за Съдържателен и финансов отчет е 5 декември 2023 г., входиран в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ 33, към входящия номер на проекта.

Проекти, които не се класират за финансиране поради ограничен финансов ресурс: