АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-354/07.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 24 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Банкя“, гр. Банкя, ул. “Захари Стоянов“ № 12.

Заповед № СОА20-РД07-352/06.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша”, с. Владая , ул. „Чехълче“ № 19.

Заповед № СОА20-РД07-351/04.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша”, ул. „Владимир Димитров – Майстора“ № 50А.

Заповед № СОА20-РД07-350/04.07.2020 г.

Относно изменяне на Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община, в частта по Приложение № 9, като вместо:

„Код 23964, ул. „Чавдар Мутафов“ 
№№ 003, 005А, 011, 017, 025, 025Б, 027, 031, 035, 037, 039, 039А, 039Б, 039В, 045, 047, 049, 051, 053, 055, 057, 059, 061, 061А, 061Б, 065, 065А, 065Б, 067А, 067Б, 069, 073, 002А, 002АА, 002АБ, 006, 008, 010А, 010Б, 010В, 012, 012В, 012Г, 016, 018, 020, 022А, 022Б, 022В, 022Г, 022Д, 022Е, 024, 026А, 026Б, 028А, 030, 032, 038, 038А

Да се чете:
„Код 23964, ул. „Чавдар Мутафов“
№№ 003, 005А, 011, 017, 025, 025Б, 027, 031, 035, 037, 039, 039А, 039Б, 039В, 045, 047, 049, 051, 053, 055, 057, 059, 061, 061А, 065, 065А, 065Б, 067А, 067Б, 069, 073, 002А, 002АА, 002АБ, 006, 008, 010А, 010Б, 010В, 012, 012В, 012Г, 016, 018, 020, 022А, 022Б, 022В, 022Г, 022Д, 022Е, 024, 026А, 026Б, 028А, 030, 032, 038, 038А. 

Заповед № СОА20-РД07-349/04.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 24 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Банкя“, с. Иваняне, ул .“Родопи“ № 31.

Заповед № СОА20-РД07-348/04.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 09 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Лозенец“, ул. „Леа Иванова“ № 5.

Заповед № СОА20-РД07-347/04.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 18 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Овча купел“, ул. „Софийска панорама“ № 3.

Заповед № СОА20-РД07-346/04.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 18 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 31Б.

Заповед № СОА20-РД07-345/04.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Долни Пасарел, м. „Коеджик“ № 9.

Заповед № СОА20-РД07-344/04.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 10 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Триадица“, ул. „Тодор Джебаров“ № 81.