Административни актове по чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданска регистрация
за определяне на адресите на територията на Столична община, на които може да се извършва адресна регистрация.


Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столичната община,
регистрирани за периода 01.01.2023 - 31.07.2023 г.

Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столичната община,
регистрирани за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.


Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столичната община,
регистрирани за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.


Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столичната община,
регистрирани за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г.


Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столичната община,
регистрирани за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.


Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столичната община,
регистрирани за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.


Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столичната община,
регистрирани за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г.


Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столичната община,
регистрирани за периода 01.02.2016 - 31.12.2016 г.

 

Списъците се публикуват на основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация и съдържат следните данни:

  • регистрационен индекс на акт;
  • тип документ;
  • дата на регистрация;
  • издател;
  • номенклатура.