АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-364/10.07.2020 г.

Относно изменяне на Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община, в частта по Приложение № 22, като вместо:

„Код 85130, гр. Бухово, ул. „Готен“
№№ 001, 003, 005, 007, 011, 013, 019, 021, 021А, 025, 027, 029, 033, 037, 039, 041, 002, 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016А, 018, 020, 022, 024, 026, 030, 032, 032А, 036, 038, 040, 044, 046, 048, 050, 052“

Да се чете:
„Код 85130, гр. Бухово ул. „Готен“
№№ 001, 003, 005, 007, 011, 013, 019, 021, 021А, 025, 027, 029, 033, 037, 039, 041, 002, 004, 006, 008, 010, 012, 014, 018, 020, 022, 024, 026, 030, 032, 032А, 036, 038, 040, 044, 046, 048, 050, 052“. 

Заповед № СОА20-РД07-363/10.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 12 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Илинден“, ж.к. "Илинден", блок 121Б.

Заповед № СОА20-РД07-362/10.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 24 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 160.

Заповед № СОА20-РД07-361/10.07.2020 г.

Относно изменяне на Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община, в частта по Приложение № 22, като вместо:

„Код 20198, ул. „Ефрем Чучков (1-ва "Обеля)“
№№ 001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 015А, 015Б, 017, 017А, 019, 019А, 021, 023, 002, 004, 006, 008, 010, 012, 014, 014А, 014Б, 014В, 014Г, 016, 018, 020, 022, 024“

Да се чете:
„Код 20198, ул. „Ефрем Чучков (1-ва "Обеля)“
№№ 001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 015А, 015Б, 017, 017А, 019, 019А, 021, 023, 002, 004, 006, 008, 010, 014, 014А, 014Б, 014В, 014Г, 016, 018, 020, 022, 024“.

Заповед № СОА20-РД07-360/10.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община (изм. и доп.) за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Балша, ул. “Връплина“ № 11.

Заповед № СОА20-РД07-359/10.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 10 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Триадица“, ул. „Акад. Вера Мутафчиева“ № 3.

Заповед № СОА20-РД07-358/07.07.2020 г.

Относно изменяне на Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община, в частта по Приложение № 11, като се заличава текстът:

„Код 65053, бул. "Никола Мушанов" № 114Ж“.

Заповед № СОА20-РД07-357/07.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 16 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Студентски“, ул. “21-ви век” № 32.

Заповед № СОА20-РД07-356/07.07.2020 г.

Относно заличаване от списъка с адреси, определени с Приложение №17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на следния адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Симеоновско шосе“ № 231.

Заповед № СОА20-РД07-355/07.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Симеоновско шосе“ № 231А.