АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

 

 

Заповед № СОА20-РД07-394/18.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 10 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Триадица“, ж.к. "Манастирски ливади", блок № 98А
2. Район „Триадица“, ж.к. "Манастирски ливади", блок № 98Б
3. Район „Триадица“, ж.к. "Манастирски ливади", блок № 98В.

 

Заповед № СОА20-РД07-393/18.07.2020 г.

Относно заличаване от списъка с адреси, определени с Приложение № 10 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на следните адреси:

1. Район „Триадица“, ул. „413-та “ № 1
2. Район „Триадица“, ул. „413-та “ № 2
3. Район „Триадица“, ул. „413-та “ № 4.

Заповед № СОА20-РД07-392/18.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 18 от Заповед  № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Овча купел“, с. Мало Бучино, ул. „Разсадника“ № 8.

Заповед № СОА20-РД07-391/18.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 18 от Заповед  № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Овча купел“, ул. „Рождество“ № 2Б.

 

Заповед № СОА20-РД07-390/17.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 4 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 1.

Заповед № СОА20-РД07-389/17.07.2020 г.

Относно изменяне на Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община, в частта по Приложение № 20, като вместо:

„Код 66041, бул. „Ломско шосе“
№№ 69, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191, 193, 201, 203, 205, 207, 215, 261, 198, 200, 202, 202А, 204, 210, 212, 216, 218, 220, 220 А, 222, 224, 224 А, 226, 226 А, 230, 232, 234, 234Б, 238, 242, 244У, 246, 246А, 248, 250, 252, 254А“

Да се чете:
„Код 66041, ул. „Ломско шосе“
№№ 69, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191, 193, 201, 203, 205, 207, 215, 261, 198, 200, 202, 202А, 204, 210, 212, 216, 218, 220, 220А, 222, 224, 224А, 226, 226А, 230, 232, 234, 234Б, 238, 242, 244У, 246, 246А, 248, 250, 252, 254А“.

 

Заповед № СОА20-РД07-388/17.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 24 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Персенк“ № 44.

Заповед № СОА20-РД07-387/16.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 22 от Заповед  № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Кремиковци“, с. Долни Богров , ул. ,,35-та“ № 39.

 

Заповед № СОА20-РД07-386/16.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Акад. Анастас Иширков” № 7.

Заповед № СОА20-РД07-385/16.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 20 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Връбница“, ж.к. "Връбница 1", бл. № 543.