АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-414/06.08.2020 г.

Относно заличаване от списъка с адреси, определени с Приложение № 13 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на следните адреси:

1. Район „Надежда“, ул. „Жорж Дантон“ № 33
2. Район „Надежда", ул. „Възрожденска“ № 65
3. Район „Надежда", ул. „Възрожденска“ № 67
4. Район „Надежда", ул. „Възрожденска“ № 69
5. Район „Надежда", ул. „Илинденско въстание“ № 28
6. Район „Надежда", ул. „Илинденско въстание“ № 30.


Заповед № СОА20-РД07-413/04.08.2020 г.


Относно заличаване от списъка с адреси, определени с Приложение № 10 от Заповед  № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на следния адрес:

1. Район „Триадица“, ул. „Тодор Джебаров (417)“ № 51.

 

Заповед № СОА20-РД07-412/04.08.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 13 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Надежда“, ул. „Хан Кубрат“ № 1Б.

 

Заповед № СОА20-РД07-411/04.08.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:


1. Район „Панчарево“, с. Лозен, ул. „Люлин планина“ № 8.

Заповед № СОА20-РД07-410/29.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. „Проф. Асен Киселинчев“ № 42Ж.

 

Заповед № СОА20-РД07-409/28.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 6 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Подуяне“, ул. „Друшлявица“ № 6А.

 

Заповед № СОА20-РД07-408/28.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 22 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Кремиковци“, с. Желява , ул. ,,Стара планина “ № 17.

 

Заповед № СОА20-РД07-407/28.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Крушева градина” № 55А.

 

Заповед № СОА20-РД07-406/28.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 15 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Младост“, ж.к. "Младост 3", блок 303А, вх. 1.

 

Заповед № СОА20-РД07-405/28.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, ул. „Вл. Димитров-Майстора” № 25А.