АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-333/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Витошки езера“ № 29А.

Заповед № СОА20-РД07-332/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 24 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Банкя“, ул. „Гоце Делчев“ № 9.

Заповед № СОА20-РД07-331/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша”,ж.к. „София парк“ блок № 111.

Заповед № СОА20-РД07-330/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 4 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Оборище“, пл. “Васил Левски“ № 1.

Заповед № СОА20-РД07-329/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 18 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Овча купел“, ул. „Арх. Франк Лойд Райт“ № 3Б.

Заповед № СОА20-РД07-328/02.07.2020 г.


Относно заличаване от списъка с адреси, определени с Приложение № 4 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на следните адреси:

1. Район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 1
2. Район „Оборище“, ул. „ Росица“ № 17.

Заповед № СОА20-РД07-327/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, с. Владая, ул. „Алеко Константинов (К. Димитров)“ № 41.


Заповед № СОА20-РД07-326/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 09 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7А, вход А
2.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7А, вход Б
3.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7А, вход В
4.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7А, вход Г
5.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7Б, вход А
6.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7Б, вход Б
7.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7Б, вход В
8.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7Б, вход Г
9.  Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7В, вход А
10.Район „Лозенец“, ул. „Йордан Радичков“ № 7В, вход Б.
 

 

Заповед № СОА20-РД07-325/02.07.2020 г.


Относно заличаване от списъка с адреси, определени с Приложение № 08 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на следните адреси:

1. Район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри “ № 11.

 

Заповед № СОА20-РД07-324/02.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. (изм. и доп.) на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:


1. Район „Панчарево“, с. Бистрица, ул. „Черни връх “ № 4.