АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-343/03.07.2020 г.


Относно заличаване от списъка с адреси, определени с Приложение № 05 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на следния адрес:

1. Район „Сердика“, ул. „Нов градец “ № 10.

Заповед № СОА20-РД07-342/02.07.2020 г.


Относно изменяне на  Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община в частта по Приложение № 23, като: 

Вместо: „Код 00014, ул. „Патриарх Герман“ №№ 001, 001А, 005, 005А, 005Б, 005В, 007, 009, 011, 011А, 013, 013А, 015, 017, 017А, 019, 021, 023, 025, 025А, 035, 037, 039, 041, 043, 045, 049, 051, 053, 055, 057, 059, 059А, 061, 063, 063А, 065, 067,  073, 073А, 075, 077, 077А,  079, 081В, 083, 083А, 083В, 083Г, 085, 087, 089, 091, 093, 095, 097, 099, 099А, 099Б, 099В, 099Г, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117“

Да се чете: „Код 00014, ул. „Патриарх Герман“ №№ 001, 001А, 005, 005А, 005Б, 005В, 007, 009, 011, 011А, 013, 013А, 015, 017, 017А, 019, 021, 023, 025, 025А, 035, 037, 039, 041, 043, 045, 049, 051, 053, 055, 057, 059, 059А, 061, 063, 063А, 065, 067, 073, 073А, 075, 077, 077А, 079, 081В, 083, 083А, 083В, 083Г, 085, 087, 089, 091, 093, 095, 097, 099, 099А, 099Б, 099Г, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117“.

 

Заповед № СОА20-РД07-341/02.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община (изм. и доп.) за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Балша, ул. “Иван Денкоглу“ № 52.

 

Заповед № СОА20-РД07-340/02.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 20 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Връбница“, с. Волуяк, ул. „Ален мак“ № 18.

 

Заповед № СОА20-РД07-339/02.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Лозен, ул. „Св. Спас“ № 11Г.

 

 Заповед № СОА20-РД07-338/02.07.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:


1. Район „Панчарево“, с. Долни Пасарел, м. „Ренов дол“ № 345.

 

Заповед № СОА20-РД07-337/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 22 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Кремиковци“, с. Желява, ул. ,,Боне Цендин“ № 15.

Заповед № СОА20-РД07-336/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 09 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Лозенец“, ул. „Иван Радоев “ № 5.

Заповед № СОА20-РД07-335/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 19 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Люлин“, кв. "Филиповци", ул. „Трети март“ № 32.

Заповед № СОА20-РД07-334/02.07.2020 г.


Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 18 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Овча купел“, ул. „Св. Крал“ № 25, вход А
2. Район „Овча купел“, ул. „Св. Крал“ № 25, вход Б.