Назад

Детска градина № 145 „Българка”, район "Красно село" (народни танци)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните изисквания  за учебната 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 145 „Българка”, район "Красно село", за: народни танци.