Назад

Детска градина № 93 „Чуден свят”, район "Красно село"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 93 „Чуден свят”, район "Красно село", за: спортно-подготвителни двигателни дейности, плуване, английски.