Назад

Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за период 01.10.2019 г. – 31.05.2022 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 92 „Мечта”, район "Подуяне", за: танци.