Назад

Детска градина № 85 „Родина”, район "Красно село"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 85 „Родина” извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 85 „Родина”, район "Красно село", за: английски език, народни танци, класически балет, приложни изкуства, модерни и латино танци, футбол, йога занимания.