Назад

Детска градина № 53 „Дядовата ръкавичка”, район "Сердика"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 година в образователно направление "Футбол"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка”, район "Сердика", за: футбол.