Назад

Детска градина № 23 „Здраве”, район "Изгрев"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 23 „Здраве”, район "Изгрев", за: спортни игри, футбол.