Назад

Детска градина № 21 „Ежко-Бежко”, район "Искър"

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 21 „Ежко-Бежко” извън основните форми на педагогическо взаимодействие 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 21 „Ежко-Бежко”, район "Искър", за: народни танци, латино танци, плуване, футбол, английски език.