Назад

Детска градина № 194 "Милувка", район "Възраждане"

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 194 „Милувка” извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 194 „Милувка”, район "Възраждане", за: английски език, танци, футбол, приложни изкуства и логопед.