Назад

Детска градина № 192 „Лозичка”, район "Лозенец"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 192 „Лозичка”, район "Лозенец", за: музикален английски език, фолкнетика, приложно-театрални дейности, спортно-подготвителни и двигателни дейности с топка, плуване, спортно катерене.