Назад

Детска градина № 177 „Лютиче”, район "Подуяне"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 177 „Лютиче”, район "Подуяне", град София

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 177 „Лютиче”, район "Подуяне", за: английски език, логопед, латино танци, народни танци, плуване, солово пеене на българска музика с микрофон, футбол.