Назад

Детска градина № 170 „Пчелица”, район "Надежда"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 170 „Пчелица”
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 170 „Пчелица”, район "Надежда", за: футбол, английски език, приложни изкуства.