Назад

Детска градина № 142, район "Красно село"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 142, район "Красно село", за: вокално пеене.