Назад

Детска градина № 118 „Усмивка”, район "Сердика"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 118 „Усмивка”, район "Сердика"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 118 „Усмивка”, район "Сердика", за: английски език, народни танци, лечебна гимнастика, приложни изкуства.