Назад

Детска градина № 108 „Детско царство”, район "Искър"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ №108 „Детско царство”, район "Искър", за: футбол, народни танци, приложни изкуства, плуване.