Назад

Детска градина № 108 „Детско царство”, район "Искър"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън ДОС

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 108 „Детско царство”, район "Искър", за: приложни изкуства, плуване, народни танци, футбол.