Детска градина № 34 „Брезичка”, район "Изгрев"

18.06.2018

Детска градина № 9 „Пламъче”, район "Овча купел"

18.06.2018

Детска градина № 172 „София”, район "Надежда"

08.06.2018

Детска градина № 124 „Бърборино”, район "Красно село"

08.06.2018

Детска градина № 120 „Детство под липите”, район "Възраждане"

08.06.2018

Детска градина № 103 „Патиланско царство”, район "Подуяне"

08.06.2018

Детска градина № 69 „Жар Птица”, район "Подуяне"

08.06.2018

Детска градина № 25 „Изворче”, район "Банкя"

08.06.2018

Детска градина № 23 „Здраве”, район "Изгрев"

08.06.2018

Детска градина № 173 „Звънче”, район "Подуяне"

25.05.2018