Детска градина № 34 „Брезичка”, район "Изгрев"

03.09.2018

Детска градина № 197 „Китна градина”, район "Люлин"

03.09.2018

Детска градина № 149 „Зорница”, район "Сердика"

03.09.2018

Детска градина № 30 „Радецки”, район "Изгрев"

27.08.2018

Детска градина № 84 „Детелина”, район "Овча купел"

27.08.2018

Детска градина № 68 „Ран Босилек”, район "Люлин"

27.08.2018

Детска градина № 36 „Пеперуда”, район "Искър"

27.08.2018

Детска градина № 13 „Калинка”, район "Искър"

27.08.2018

Детска градина № 104 „Моят свят“, район "Оборище"

20.08.2018

Детска градина № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“, район "Красно село"

20.08.2018