Детска градина № 7 „Детелина”, район "Красно село"

08.05.2018

Детска градина № 57 „Хосе Марти”, район "Люлин"

25.04.2018

Детска градина № 86 „Асен Босев”, район "Люлин"

25.04.2018

Детска градина № 186 „Деница”, район "Младост"

25.04.2018

Детска градина № 152 „Люляче”, район "Люлин"

25.04.2018

Детска градина № 70 „Пролет”, район "Младост"

25.04.2018

Детска градина № 129 „Приказен свят”, район "Триадица"

24.04.2018

Детска градина № 26 „Калина”, район "Младост"

13.04.2018

Детска градина № 189 „Сто усмивки”, район "Младост"

04.04.2018

Детска градина № 178 „Сребърно копитце”, район "Младост"

15.03.2018